Třídění dat

 

Algoritmy, které popisuji na této stránce jsou algoritmy uspořádávání, čily třídící. Jejich úkolem je uspořádat množinu čísel (např. pole) podle velikosti,či uspořádat záznamy podle abecedy.


Tato stránka obsahuje následující algoritmy

Delphi
Pascal

 

Nerekurzivní

Rekurzivní

Nerekzrzivní

 

 

SelectSort

QuickSort

ShellSort

 

MaxSort
RadixSort

 

BubbleSort
 
ShakeSort
 
InsertSort
 
MergeSort
 
HeapSort